Carmen Gelpí i Sabater

juliol 29, 2015
  • P1100805-CG

  • Llicenciada en Ciències Biològiques per la UB i Doctora en Immunologia per la UAB. Professora Associada de Immunologia a la Unitat Docent del Hospital de Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona, Cap de la Unitat de Autoimmunitat del Servei de Immunologia del Hospital de Sant Pau des de 1995 i Codirectora del Laboratori de Histocompatibilitat. Consultor Sènior des de 2009.

    Els projectes de Recerca dels que he estat la investigadora principal es centren preferentment en el àmbit de la Autoimmunitat en el estudi i caracterització de molècules antigèniques i anticossos específics que caracteritzen algunes de les malalties autoimmunes i en el desenvolupament de models experimentals murins de malalties autoimmunes no-òrgan-especifiques. Darrerament varem engegar un projecta de recerca aplicada en el àmbit del transplantament de cor que segueix en la actualitat.

    Algunes col·laboracions varen dur-me a fer estades al Departament   de “Molecular Biophysics and Biochemistry” i “Rheumatology” de la Universidad de Yale i a la Oklahoma Medical Research Foundation.